Bc. Zuzana Hájková, předsedkyně organizace KukátkOO, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Jako překladatelka se podílela na DVD Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka  a DVD Vánoční písně vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, dále na DVD Neslýchané kapely Traband.  Pravidelně spolupracovala s interprety na koncertech Podepsáno srdcem a Tříkrálový koncert. Řadu let byla členkou souboru Tichá hudba – zpěv Neslyšících ve znakovém jazyce a  také vsouboru Vol5Vis50 – Visual Vernacular, poezie a Storytelling. Tlumočila v divadelních inscenacích divadla Kampa: JONATHAN LIVINGSTONE RACEK a U VYCEPU I., II. Vedla projekt Awi příběhy organizace AWifilm.

Mgr. Marie Basovníková, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Jako překladatelka se podílela na DVD Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka  a DVD Vánoční písně vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, dále na DVD Neslýchané kapely Traband. V ČKTZJ pracovala jako koordinátorka Internetové televize pro děti a mládež – WEBlik. Pravidelně spolupracovala s interprety na koncertech Podepsáno srdcem a Tříkrálový koncert. Řadu let byla členkou souboru Tichá hudba – zpěv Neslyšících ve znakovém jazyce. A také v souboru Vol5Vis50 – Visual Vernacular, poezie a Storytelling. Tlumočila v divadelních inscenacích divadla Kampa: JONATHAN LIVINGSTONE RACEK a U VYCEPU I., II., dále v muzikálu Mauglí v divadle Kalich.

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D., tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Působí v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se odborně problematikou tlumočení a překladu českého znakového jazyka (disertační práce Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka, 2017), vede profesní přípravu tlumočníků a léta sama tlumočí v nejrůznějších sférách (média, soudní tlumočení, odborné konference, komunitní tlumočení, tlumočení ve vzdělávání aj.). Dlouhodobě se věnuje tlumočení divadla Neslyšících, tlumočí divadelní inscenace i hudbu (Divadlo Kampa, Divadlo Lávka, Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Nablízko Divadlo v Celetné, Divadlo Na Jezerce, Dvadlo Kalich, Semafor aj.), např. představení Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda, Manželské vraždění, Škola malého stromu, Malý princ  a muzikály Mauglí či Kdyby tisíc klarinetů. Mnoho let také připravovala scénáře televizních pořadů o Neslyšících.

Mgr. Kateřina Červinková Houšková, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Dlouhodobě působí jako tlumočnice a překladatelka českého znakového jazyka. Podílela se např. na DVD Překlady skladeb pro oficiální příležitosti a DVD Vánoční písně, vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, na DVD Neslýchané kapely Traband či na překladech muzikálů Mauglí v divadle Kalich a Kdyby tisíc klarinetů v divadle Semafor. Spolupracovala pravidelně na koncertech Podepsáno srdcem a Tříkrálový koncert. Řadu let byla vedoucí souboru Tichá hudba (zpěv Neslyšících ve znakovém jazyce). Pravidelně tlumočí v divadelních inscenacích (např. Divadlo Kampa, Divadlo Lávka a další), spolupracuje mimo jiné na představeních Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda.

Alan Ptáček, autorský básník v ČZJ a tlumočník/překladatel v oblasti umění

Jeden z propagátorů tlumočení v umělecké oblasti od samého začátku vzniku v ČR tj. od roku 2002, jedním z průkopníků autorských básní a storytellingu v ČZJ, iniciátor první přehlídky poezie a storytellingu v ČZJ u nás Příběhy z rukávu, působí jako neslyšící tlumočník a překladatel mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Podílel se na přípravě mnoha projektů České komory tlumočníků znakového jazyka např. tlumočení koncertů Podepsáno srdcem či festivalech Mezi Ploty a Kašpárek v rohlíku,  je autorem publikace Humor v českém znakovém jazyce, od roku 2023 je členem uměleckého spolku KukátkOO, se kterým spolupracoval na překladech vybraných básní Jiřího Žáčka nebo muzikálů Mauglí v divadle Kalich a Kdyby tisíc klarinetů v divadle Semafor. Tlumočil mimo jiné divadelní představení Perfect days v Divadle Na Zábradlí, Růže pro Algernon v Divadle v Celetné nebo Malý princ v Divadle Kampa. Je součástí týmu tlumočníků na každoroční akci veřejného čtení – Noc Literatury. Působil i jako tlumočník ČZJ a odborný poradce kultury neslyšících pro filmové štáby při natáčení celovečerních filmů jako je Hřebejkovo Pupendo nebo Duše jako kaviár režiséra Milana Cieslara. Mnoho let je také supervizorem pro slyšící kolegy – tlumočníky/překladatele. 

Sergej Josef Bovkun, moderátor, pedagog, básník v ČZJ a tlumočník/překladatel v oblasti umění

Od roku 2008 působí v ČT jako moderátor Zpráv v českém znakovém jazyce, je jedním z průkopníků autorských básní a storytellingu v ČZJ, působí jako neslyšící tlumočník a překladatel mezi češtinou a českým znakovým jazykem. Podílel se mimojiné na přípravě DVD Překlady skladeb pro oficiální příležitosti a DVD Vánoční písně, vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka či na překladech básní Jiřího Žáčka nebo muzikálů Mauglí v divadle Kalich a Kdyby tisíc klarinetů v divadle Semafor. Spolupracoval pravidelně na koncertech Podepsáno srdcem. Mnoho let je také supervizorem pro slyšcí kolegy – tlumočníky/překladatele.