Bc. Zuzana Hájková, předsedkyně organizace KukátkOO, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Jako překladatelka se podílela na DVD Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka  a DVD Vánoční písně vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, dále na DVD Neslýchané kapely Traband.  Pravidelně spolupracovala s interprety na koncertech Podepsáno srdcem a Tříkrálový koncert. Řadu let byla členkou souboru Tichá hudba – zpěv Neslyšících ve znakovém jazyce a  také vsouboru Vol5Vis50 – Visual Vernacular, poezie a Storytelling. Tlumočila v divadelních inscenacích divadla Kampa: JONATHAN LIVINGSTONE RACEK a U VYCEPU I., II. Vedla projekt Awi příběhy organizace AWifilm.

Mgr. Marie Basovníková, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Jako překladatelka se podílela na DVD Překlady základních skladeb pro oficiální příležitosti do českého znakového jazyka  a DVD Vánoční písně vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, dále na DVD Neslýchané kapely Traband. V ČKTZJ pracovala jako koordinátorka Internetové televize pro děti a mládež – WEBlik. Pravidelně spolupracovala s interprety na koncertech Podepsáno srdcem a Tříkrálový koncert. Řadu let byla členkou souboru Tichá hudba – zpěv Neslyšících ve znakovém jazyce. A také v souboru Vol5Vis50 – Visual Vernacular, poezie a Storytelling. Tlumočila v divadelních inscenacích divadla Kampa: JONATHAN LIVINGSTONE RACEK a U VYCEPU I., II., dále v muzikálu Mauglí v divadle Kalich.

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D., tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Působí v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se odborně problematikou tlumočení a překladu českého znakového jazyka (disertační práce Typologie chyb v tlumočení z češtiny do českého znakového jazyka, 2017), vede profesní přípravu tlumočníků a léta sama tlumočí v nejrůznějších sférách (média, soudní tlumočení, odborné konference aj.). Dlouhodobě se věnuje tlumočení divadla Neslyšících, tlumočí divadelní inscenace i hudbu (Divadlo Kampa, Divadlo Lávka aj.), např. představení Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda a muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Připravovala také scénáře televizních pořadů o Neslyšících.

Mgr. Kateřina Červinková Houšková, tlumočnice českého znakového jazyka v oblasti umění

Dlouhodobě působí jako tlumočnice a překladatelka českého znakového jazyka. Podílela se např. na DVD Překlady skladeb pro oficiální příležitosti a DVD Vánoční písně, vydaných Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, na DVD Neslýchané kapely Traband či na překladech muzikálů Mauglí v divadle Kalich a Kdyby tisíc klarinetů v divadle Semafor. Spolupracovala pravidelně na koncertech Podepsáno srdcem a Tříkrálový koncert. Řadu let byla vedoucí souboru Tichá hudba (zpěv Neslyšících ve znakovém jazyce). Pravidelně tlumočí v divadelních inscenacích (např. Divadlo Kampa, Divadlo Lávka a další), spolupracuje mimo jiné na představeních Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda.

Eva Radilová, herečka, moderátorka, studentka českého znakového jazyka

Vystudovala Pražskou konzervatoř – obor herectví. Hostuje v několika inscenací v Městském divadle v Mostě (Bosé nohy v parku, Charleyova teta) a moderuje dětský pořad České televize – Zprávičky. Také spolupracuje s dětskou televizí sluchově postižených MTD, Praha – Radlice. V současné době studuje v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Čeština v komunikaci neslyšících. V budoucnu by se chtěla věnovat tlumočení českého znakového jazyka v oblasti umění.